Yaratıcı Tekâmül

Düşünce ve felsefi bir roman özelliği gösteren Yaratıcı Tekâmül; Henri Bergson tarafından kaleme alınmıştır. Henri Bergson tüm dünyada felsefi Varoluşçuluk düşünce temelli yazıları ve daha pek çok bilimsel öngörüsü ile iz bırakmış bir yazardır. Türk dünyasında da adından sıkça söz ettirmeyi başaran yazar Pozitivist –bilimin hâkim olduğu bir mecrada adeta yeniden doğuş ve dinamik felsefeyi topluma yeniden kazandırmayı başarmıştır. Düalist bir felsefe temeli ve statik olandan dinamik bir düşünsel atmosfer geçişi romanında yoğun bir biçimde hissettirmekte; her olay ve olgu adeta okuyucuya düşünsel olarak yeniden sunulmaktadır.

Konusu / Felsefi Düşünce Kaynağı

Yaratıcı Tekâmül’ü okurken düşünmeye yeniden başlayacak düşündükçe evde yeni fikir akımları ve çıkış noktaları hakkında muazzam bir bilgi evrenin içinde kendiniz bulacaksınız. Henri Bergson meraklı araştırmaları, bilimin keşfine çıkan bir kâşif olması onu düalistlikten sezgici bir bilim adamı olarak topluma kazandırmıştır. Mustafa Şekip Tunç bu eseri dilimize kazandırarak yazarın düşünsel yolculuğuna ve bilimin felsefe ile olan kaşif bağına başarı ile dikkat çekmiştir. Yaratıcı Tekâmül romanı Henri Bergson’un fikir adamlığı ile şekillenmektedir. Doğada meydana gelen olaylar ve her olayın kavramsal bir karşılığının olması onu sezgiciliğe  itmiş; kitap   yazarın düşünsel   yolculuğuna  ev sahipliği yaparak  yoğun bir  felsefi düşünsel içeriği sunmaktadır. Bergsan’ın kavram dünyası felsefe sistemi üzerine tellendirdiği her duygu, düşünce ve felsefi zenginlik anlayışı her bakımdan kendini hissettirmektedir.

Felsefenin bir umman denizi andıran kavram kargaşası ve derinliği, zengin filozof akım ve yöntemleri kitapta karşılaştırmalı olarak okuyucuya bilgi vermektedir. Meraklı okurların,  bilgeliği arayan ve düalistlikten Sezgiciliğe kadar giden bütün felsefi akım ve düşünce sistemini merak eden herkesin muhakkak kitabın zevkine ve parlak bilim içeriğe takılı kalarak kitabı anlayarak okuması gerekiyor. Yaratıcı tekâmül, yaratıcı düşünce sistemi, bilimin eşsiz sunumu ve pozitivist akım geleneği içinde yeniden anlam kazanmaktadır. Dönemsel felsefi düşüce sistemleri, düalistakım ve septisizm kitapta büyük ölçüde didaktik bir nitelik kazandırılarak okuyucuya bu şekilde sunulmaktadır. Yaratıcı Tekâmül kitabında her bilgi ve bilim mozaiği; okuyucusuna bilgi vermek yazılmıştır. Eser; kaliteli, tarafsız, özgün ve nesnel bir bakış açısı ile kaleme alınarak, yapıt sanat dünyasına felsefi temellendirmeler üzerine kazandırılmayı başarmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir