Yahya Kemal Beyatlı – Kendi Gök Kubbemiz Kitabı İncelemesi ve Konusuu

Yahya Kemal Beyatlı – Gök Kubbemiz üç farklı bölümden oluşan, geçmiş ile gelecek, doğu ile batı arasında oluşan bir köprü görevi gören eserdir.  Eseri oluşturan farklı şiirlerin bir araya getirilerek bir kitap da toplanması fikri Milli Eğitim Bakanlığının tavsiyesi ile ele alınıp daha sonra Fatih Cemiyeti’nin çalışmaları ile oluşturulmuştur. Yahya Kemal Beyatlı – Kendi Gök Kubbemiz eserinin içerisinde normalde görmeye aşina olduğumuz şiirlerinin yanı sıra seksen bir adet farklı şiiri de kitap haline getirilmiştir. Millet, vatan ve memleket sevgisini cümlelerine usta bir dil işleyen Yahya Kemal, şiirlerinde yer verdiği vatan sevgisini anlatan sözleri ile Türk halkının milli kültürünü ve şuurunu güçlendirmek adına büyük katkı sağlamıştır. Doğruluğu tam olarak bilinmese bir rivayete göre Yahya Kemal tesadüf eseri ‘’ Kendi Gök Kubbemiz’’ sözünü duyarak çok etkilenmiş ve şiirinde kullanmayı tercih etmiştir ve bunun üzerine kitabına da şiiri ile aynı adı paylaşan bu ismi vermeyi istemiştir.

Kitabın Bölümleri

Yahya Kemal Beyatlı – Kendi Gök Kubbemiz adlı seksen bir farklı şiirinden meydana gelen kitabın bölümleri kendi arasında üç ana bölüme ayrılmıştır ve her bölüm kendi içerisinde farklı şiirler barındıracak şekilde tasarlanmıştır. Yazarın bir şiirinde kullandığı ‘’Kendi Gök Kubbemiz’’ ifadesi kitabın ilk bölümüne de adını veren şiirin adıdır. Kitabın bu bölümünde yazara ait otuz iki farklı şiiri yer almaktadır.

Peşinden gelen ikici kısım ise Yol Düşüncesi adını alırken burada da yazara ait toplam yirmi üç farklı şiir bulunmaktadır. Yahya Kemal’in yeni ve modern tarz şiirlerinin birleşmesi ile oluşan kitabın son bölümünü ise Vuslat adı verilen bölümden oluşturulmuştur ve bu bölümde yine yazara ait yirmi beş farklı şiir bir arada okura sunulmuştur.

Kitabın Konusu

Yazarın modern şiirlerinin derlenmesi ile oluşan kitabın konusu her bölüme göre kendi içerisinde farklılık göstermektedir. Kendi Gök Kubbemiz adlı ilk bölümde yer alan şiirler ağırlıklı olarak bir tarih kitabı havasındadır. Şiirlerin temel konusu genele bakıldığı zaman çoğunlukla Mohaç, Çanakkale gibi tarihi olayların olduğu mekânlardır. Milliyetçi havayı kemiklerinize kadar hissedebileceğiniz bir anlatım türü ve konu hâkimdir. Yol Düşüncesi olarak adlandırılan ikinci bölüm ilk kısım da yer alan tarih havasının aksine daha çok ölüm havası çevresinde kaleme alınmış gibidir. Kitabın sön bölümünde ise artık diğer bölümlerin tam aksine tamamen sevda ve aşk temaları işlenmiştir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir