Tatarcık Kitap Özeti Ve İncelemesi

Tatarcık romanında Halide Edip,  bir fakir köyde ki insanların o zor hayatını kalemden yazıya aktardığı bir çalışmadır. Suat Derviş’in o yıllarda ki değerlendirilmesinde;  Tatarcık,  “Müellifin iddiada bulunduğu gibi kendi neslinden herhangi bir Türk kızının ayrı ayrı ve azıcık da ayrı cephelerini nefsinde topladığı genç bir mahlûk olmadığını söyleyebiliriz. 

Poyraz köyünün müspet tipi,  müellifin genç Türk kızlarına ve genç Türk erkeklerine örnek olarak vermek istediği bir numunedir.  Hayatını çalışmakla geçiren,  kolej/üniversite tahsili yapmış,  zenginlerin yalılarında İngilizce dersi vermekte olan,  köy okullarında bisikletiyle dolaşan ve köylüye nasıl davranması gerektiğini öğreten;  “ Türk münevverinin memleketi medenileşmek adına yapacağı savaşın ancak ve ancak bundan ibaret olduğunu zanneden bir genç kızdır kendisi…  

Halkın hakiki ıstırabını bütünüyle göstermemesinden dolayı sadece hayatın üst tarafını gösteren bir Tatarcık…   Bütün romanlarında Halide Edip şöyle bir hayal kurmuştur;  Batı kültürüyle Doğu geleneklerini şekillendirmiş ve biçimlendirmiştir.  Romanlarında hayat verdiği idealist kadın karakterler;  gerçek anlamda da Cumhuriyet kadını içinde iyi bir model olmayı başarmıştır. 

Kitabın Özeti:

Toplumda çok fazla sevilmeyen baba henüz Tatarcık 13 yaşındayken ölür.  Babasız kalan Tatarcık,  insanlardan uzaklaşarak kendi içine dönük bir yaşam sürdürmeye başlar. 

Yakınlarına ve kendine tepki verenlere karşı İngilizce öğretmeni olur.  Maddi durumu düzeldiğinde bulunduğu ortamda farklı bir hayat yaşamaya başlar.  Aslında daha lisedeyken zaten aldığı bisikletten dolayı yargılanmaya başlamıştır.  Eski dönemlerde yalılara ve konaklara sahip olan bazı kesim İstanbullular,  Cumhuriyet ilanından sonra ki sosyal değişimlere ayak uyduramadıkları için eski yalılarını ve konaklarını satıp gözlerden uzak olan bu sahil köyüne yerleşmişlerdir. 

Köye sonradan yerleşen bu gruba Tatarcık İngilizce dersi vermektedir.  Hatta bisikletiyle yolu kapatan kör İsmail’le bir gün tartışır.  Tatarcık;  köylüler,  genç kızlar ve ev hanımları tarafından eş olmak için kesinlikle uygun görülmemektedir.Tüm olumsuzluklara rağmen nişan yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir