Platon -Devlet

Platon’un Devlet isimli eser, daha çok siyasi ve ahlaki değerler üzerine yazılmış bir siyasetname niteliğindedir. Eserde yer alan öğreti ve savunduğu değerler İslam inancıyla yakından bağdaştırılmasından ötürü İslam felsefesinde büyük bir iz bırakmasına sebep olmuştur.  Platon’un yaşadığı çağda özgürlük ve temel haklar gibi inançların sona ermiş olması, onu bu hak ve adaletli devlet anlayışının nasıl olması gerektiğine inandığı eseri kaleme almasına sebep olmuştur.

Devlet Kitabı Konusu

Platon, Devlet adlı kitabı; Sokrates ve yanındakiler arasındaki kişilerin diyaloglarından oluşmaktadır. Matematik, müzik ve olimpiyat oyunları gibi çeşitli meşgalelerle uğraşmış Platon’nun (İslam dünyasında Eflatun olarak da bilinir) gerçek ismi Aristotales’tir. Ona Platon denmesinin asıl sebebi de, geniş omuzları ve iri cüssesiymiş. Aristotales’in akıl hocası Sokrates’tir.

Platon’un felsefesini tek bir kalemde düşünmek yanlış olacaktır. Ona göre bilgelik, idealizm, ruh derinliği, evren ve devlet gibi bazı kavramlarda incelenmiştir felsefe. Devlet kitabının yazıldığı tarihte İslam ve Hristiyanlık gibi dinler henüz mevcut değildi. Dolayısıyla bulunduğu coğrafyada biat edilen kutsal bir kitap da yoktu ve bu yüzden Devlet kitabı uzun süre manevi açıdan bir yol gösterici olmuştu. Daha sonradan ortaya çıkan Hristiyan ve İslam alimleri de bu kitaptan feyz aldılar ve bu kitap üzerine kendi felsefelerini geliştirdiler. Kitapta insan sevgisi ve adaletli insan anlatışı, tiyatromsu bir şekilde kaleme almış ve diyalog şeklinde okuyanlara aktarmıştır.

Kitapta dönemin kaybolmuş adaletinin tekrar yaşatılması gerektiğini ve inandığı adil yönetim biçimini aktarmaya çalışmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir