Panait İstrati Akdeniz

Panait İstrati Akdeniz isimli eserinde Osmanlı Dönemindeki Akdeniz’in bölgesi anlatılmaktadır. Bu şehirler İskenderiye, Kahire, Beyrut ve Şam gibi kentlerdir. Romanın kahramanı olan Adriyen’in bu şehirlerde yaşadığı olaylar kahramanın gözünden ustalıkla anlatılır. Dönemin sosyal ekonomik yapısı oldukça güzel bir şekilde ele alınmıştır. Yazar eserinde kendi hayatından kesitlere yer vermiştir. Bununla birlikte eserin kahramanı olan Adrlen tıpkı yazar gibi Romanya’dan yola çıkarak farklı yerleri görmüştür. Eser son dönem Osmanlı devrini anlatması açısından oldukça önemlidir. Eserde ilk başta doğuya dair izler anlatılırken sona doğru Fransa’ya doğru yola çıkılır. Panait İstrati Akdeniz romanını Türkçeye çeviren kişi Yaşar Nabi Nayır’dır.

Panait İstrati Akdeniz Romanı Konusu

 Eserde farklı din, dil ve ırklara sahip insanların hayatlarından kesitlere yer verilmiş ve bunların gözünden evrensel değerler ele alınmıştır. Eserin kahramanı olan Adrlen fakir bir ailenin zengin olma hayali ile yaşayan bir çocuğudur. Çok farklı ortamlara girmiş olmasına rağmen özünü ve değerlerini unutmayan bir çocuk olan Adrlen Romanya’dan zengin olma hayali ile yola çıkar ve İskenderiye’ye gelir.

Yolculuk esnasında gemide Musa isimli Yahudi asıllı bir adam ile tanışır ve çok iyi arkadaş olur. Musa’nın gemide olma nedeni kızının birlikte kaçtığı adamı bularak kızını o adamın elinden kurtarmaktır. Musa’nın kızı Sara çok zengin olduğunu düşündüğü bir adamla kaçmıştır. Adrlen zengin olma hayalini bir kenara bırakarak çok iyi dost olduğu Musa’nın kızını aramaya koyulur. Nihayetinde Sara’yı uzun uğraşlar sonunda bulurlar. Fakat Sara kocasının zengin olduğunu ancak iflas ettiğini söyler ve sefalet içinde bir evde yaşarlar. Hâlbuki Sara’nın kocası yalancı bir adamdır. Panait İstrati Akdenizeserinde kahraman Adrien Musa ve Sara bulundukları Mısır’dan geri dönmek için para kazanmaları lazımdır. Bunun için türlü türlü işlerde çalışmışlar ve para kazanmışlardır. Ancak bu kazandıkları parayı alamamışlar ya da çok az miktarını almışlardır. Sara’nın dolandırıcı kocası Titel bir bar açma umudu ile Musa ve Adrien’i ikna eder ve Kahire’ye gelirler. Burada iş kurdukları adam olan Falconi Sara’ya göz dikmiş bir adamdır. Sara bunu fark etmiş ve üzüntüden hastalanmıştır. Adrien ve Musa bu esnada Beyrut’ta iş bulmuş ve Beyrut’a gelmişlerdir. Arkasından ise Titel ve Sara’da gelmiştir. Patronları Klein Musa ve Adrien’i çalıştırmış ve paralarını muhafaza etmek bahanesi ile alı koymuştur. Ayrıca Sara’nın dolandırıcı kocası Titel’i de sınır dışı etmiştir. Sarayı zengin bir adamla tanıştırmıştır. Sara varlık içinde yaşamıştır. Ancak tüm bunlara rağmen Klein’de bir dolandırıcıdır ve Musa ve Adrien’i dolandırmıştır. Panait İstrati Akdeniz romanının sonunun oldukça trajik bittiğini söyleyebiliriz. Musa köyüne döner ve diğer kızını hali hazırda nişanlısıyla bir an önce evermek ister. Nişanlısı nişanı yaşanan olaylardan ötürü bozar. Musa bu olay üzerine yaşamına son verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir