Kosova Balkanları Anlamak İçin – Noel Malcolm

Kitabın Özeti

Kosova her zaman savaşlara konu olmuş bir bölgedir. Özellikle bölgede yaşayan Arnavut ve Sırp halkları arasında süre gelen uzun yıllar boyunca olan savaşın ve nefretin nedenini tarihçiler bile açıklayamamaktadırlar. Bu iki topluluk yıllar boyu birbirlerine nefretle bakmışlardır ve her ikisi de birbirinin otoritesini asla kabul etmemiştir. Yazar ise dinsel ve etnik bir nefreti boşa çıkarıp bunun sebebini üst yönetim olarak adlandırdığı silahlı kuvvetler olduğunu söylemiştir.

Etnik nefretin sebebi Hırvatistan ve Bosna arasındaki yakın zamanda olan savaşa dayandırılmıştır. Fakat bu tam anlamı ile yanlıştır. Çünkü bu savaş siviller arasında değil de onları yönlendiren bir üst kurul tarafından iki silahlı grup arasında olmuştur. Bir başka taraftan bu olaya bakılınca iki topluluk arasındaki kullanılan dil de inanışta farklıdır. Ancak bu iki hususa da bu nefret dayandırılamaz.

İşin ilginç yanı 1939 yılında Avusturya Kosova’yı işgale gelince Arnavutlar ve Sırplar Avusturya’ya karşı omuz omuza bir mücadele vermiştir. Bu yüzden tarihçiler de bu konuda iki ırkı ayırır iken bir hayli zorlanmışlardır. Zamanında Sırplar kendilerini haklı göstermek için bir uğraş içinde olmuşlardır ve bunu güçlendirmek için de memorandum ile üç gerekçe sunmuşlardır. Bu gerekçeler ş u şekildedir:

  • Daha uygar olan toplumun manevi hakkı,
  • Bölgenin, Sırp-Ortodoks klişesine bağlı patriklik binaları içermesinden ve zaten bir zamanlar orta çağ Sırp imparatorluğuna bağlı olmasından kaynaklı olan tarihi bir hak,
  • Kosova’da bulunan Sırp halkının çoğunluk oluşturması için etnografik hak,

Bu üç madde içinden ilk sıradaki Kosova’da bulunan Sırp rejiminin etkinliğini yitirdiğini göstermiştir. İkinci maddeye değinecek olursak, dinsel ve abartılı bir maddedir. Üçüncüsü ise tarih yazılarını en zorlaştıran olandır. Bu yüzden Kosova’da nüfus olarak asla Sırpların fazla olduğunu gösterecek herhangi bir belge veya bulgu yoktur.

Kitapta ayrıca coğrafi bölgelere, daha geçmiş tarihlere ve ırkların köklerine de dayalı bilgilere geniş bir çerçeveyle bakılmıştır. Özellikle ırklara genel bakış dokuzuncu yüzyıldan günümüze kadar olan süreci kapsamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir