İvo Andriç – Drina Köprüsü

İvo Andriç Drina Köprüsü isimli eserini 1945 yılında yayınlamıştır. Kısa sürede oldukça beğeni toplayan bu eser 1961 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü almıştır. Yazar eserinde Bosna, Sırp ve Türk milletleri için önemli bir sembol olan Drina Köprüsü üzerinden yaşananları anlatır. Drina Köprüsü Balkanlar’da ağlayan nehir olarak anılır. Drina Köprüsü Osmanlı’nın ünü sadrazamı olan Sokullu Mehmet Paşa’nın Vşegrad’a yaptırdığı bir köprüdür. Ünlü sadrazamın köyüne çok akın olan bu köprü mimarlık harikası olmasının yanı sıra sembol niteliğindedir. Pek çok savaşı görmüştür. Eserde köprünün çevresinde yaşanan savaşlar ele alınmıştır. Boşnaklar ile Sırpların savaşında Sırplar Boşnakları öldürerek bu nehire atmışlardır. Kitap tüm dünyada beğeni toplayarak pek çok dile çevrilmiştir. İvo Andriç Drina Köprüsü eserine erilen ödülü köprüye verilmiş olarak kabul ettiğini söylemiştir.

Drina Köprüsü’nün Konusu ve Özeti

Eser roman niteliğinde yazılmıştır. 1950 yılına kadar köprünün etrafında geçen tüm olaylar köprü üzenden anlatılmıştır. 1577 yılından itibaren yaşanan salgınlar, işgaller ve savaşlar anlatılır. Köprünün sol tarafında Hristiyanlar sağ tarafında da Müslümanlar yaşar. Drina köprüsü Bosna ile Sırpları birbirine bağlayan tek geçittir. Bu nehir üzerine köprü yapma hayalini ilk kuran kişi ileride sadrazam olacak olan Sokullu Mehmet Paşa’dır. 10 yaşındayken devşirme olarak götürülmüştür ve sarayda yükselmiştir. Sokullu memleketine vefa niyetine köprü yaptırmak ister ve bu köprüyü Mimar Sinan’ın talebelerinden Abid Ağa’ya yapması için verir. Abid Ağa köprüyü yaparken halkı korkutur ve inşaat esnasında türlü türlü huzursuzluklar çıkarır. Köylüler bu sıkıntılara karşılık isyan ederler. Radisav isimli bir genç isyan eder ve bunun üzerine halkın önünde cezalandırılır. Bu olanlar Sokullu’nun kulağına gider. Abid Ağa’yı sürgüne gönderir. Abid Ağa gidince yerine Arif Bey tayin edilir ve köprü tamamlanır. Arif Bey herkese adil davranan bir kişidir. Sokullu Köprü’nün tamamlanmasından sonra ölür.

 İvo Andriç Drina Köprüsü eserinde aşk konusuna da değinmiştir. Kasabada ünlü bir aileye mensup olan Velyi Lug Fato’ya âşıktır. Fato ünlü bir toptancı olan Avdaga Osmanagiç’İn kızıdır. Osmanagiç kızını Velyi Lug’a vermeyip başka birisi ile evlendirmek isteyince Fato kendin Drina Köprüsünden atıp intihar etmiştir.

Eserde Avusturya Osmanlı savaşları da ustalıkla anlatılmıştır. Eserin en büyük özelliği tüm yönleri ile tarafsız bir şekilde anlatılmasıdır. Sırplar ve Bosnalılar arasında yaşanan kavganın ve gerilimin geçmişten gelen süreci kitapta ustaca ele alınmıştır. Bununla birlikte Müslümanların yaşadığı zulümler oldukça objektif bir şekilde anlatılır. Osmanlı’nın Balkanlardan çekilişi ve bu çekilme sonucunda yaşanan kargaşalıklar kitapta tarihi bir kronoloji çerçevesinde ele alınmıştır. İvo Andriç Drina Köprüsü isimli eserinde siyasi çatışmaların halk üzerinde meydana getirdiği psikolojik durumu ustaca ele almıştır. Kitap tarafsız olması nedeni ile pek çok millet tarafından ilgi ile okunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir