İhtiyar Dost- Halit Ziya Uşaklıgil

Konu

Yaşlı bir adamın ve genç bir delikanlının karşılıklı konuşmasından oluşan eser makale havasında yazılmıştır. Kitap için tek bir konudan bahsetmek yanlış çünkü çok fazla konuya değinmekte. Bu konuşmaların hemen hepsi memleket ve toplum sorunları üzerine, bir nevi ahlak ve edep aşılama gibi kaidelerle oluşturulmuştur. Kitapta konu alan yaşlı adam, yazarın ta kendisini yani Halit Ziya Uşaklıgil’i temsil etmektedir. Yazar eserinde, geçmişini unutan toplumların yok olacağına işaret etmiştir.

Özet

Kitapta bir ihtiyar ile genç arasındaki konuşmalar geçmekte. Belki de Yaşlı bir adamın kendi gençliğine serzenişidir belki de etrafında gördüklerine karşı bir serzeniştir. Yaşlı ihtiyar geçimize ilk Ağaç Kurdunu sonra ise Kahve Beklerken’i anlatıyor.

Ağaç Kurdu

Sultan Vahdettin döneminde ilan edilen ikinci meşrutiyetten sonra meydana gelen devlet ve kitlesel sorunlar ele alınmakta. En çok dikkat çeken konu ise Batılaşma cabasında ki ahlaki sorunlar.

Bunların dışında devletin her durum da sorunsuz bir şekilde görevinin yerine getirmesi gerektiğinden bahsediliyor. Yazarın bakış açısına göre ağaç kurdu batının ahlaksızlığı ve ağaçta bu kurt istilası altında kalmış olan gençlik.

Kahve Beklerken

Geçmişini inkâr eden bir toplumun yavaş yavaş yok oluşundan, ölümünden bahseder. Kitapta geçen aşağıdaki paragraf ile şimdinin bağının öneminden bahsetmiştir ihtiyar dostumuz.

Şahıslar ve Olaylar

İhtiyar Dost: Zeki ve çokça şey yaşamış bir adamdır. Geçmişte yaşadıkları ile ilgili genç bir arkadaşına serzenişte bulunmakta ve gençliği uyarmaktadır.

Genç: Yazar çocuğum diye bahsetmektedir. Kendisi henüz yaşının verdiği acemiliği üstünde ve saygılı bir kişidir.

Yazar Hakkında Bilgi

1866 İstanbul doğumlu,Servet-i Fünûn ve Cumhuriyet döneminin önemli romancı ve yazarıdır. Şiirler dışında çokça eser yazmıştır ve Türk romanı için çok önemli bir değerdir. Hikâye türünün de ilk örneklerini Halit Ziya Uşaklıgil yazmıştır. Edebiyata girişi, Fransızca ve İngilizce yazılan yazıları Türkçeye çevirerek başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir