Gülfem Pamuk Tüm Eserleri

1979 yılında İstanbul’da doğan Gülfem Pamuk, üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümünün ardından, Galatasaray Üniversite’nde yüksek lisans, Marmara Üniversitesi’nde doktora yaparak tamamlamış olmakla birlikte 2007 yılından itibaren de yardımcı doçent ve yazar olarak yaşamını sürdürmektedir. Özellikle Gülfem Pamuk tüm eserleri arasında ilk eserini 2006 yılında vermiş olup ilk kitabının ismi ise Kitab-ı Siyah Kalem’dir. İlk kitabını yayımladıktan sonra yazar bu eseri ile Everest Yayınlarının ilk roman yarışmasında da birincilik ödülünü aldı.

Yazarın ilk romanı da olan Kitab-ı Siyah Kalem de, tarihin zor meseleleri bir bir ele alınıyor. Kitapta, Nakkaş Mehmed Siyah Kalem’in takip edilemez kişiliğine doktora öğrencisinin gözünden bakıyor, aynı zamanda yine tarihin kışkırtıcı karakterlerinden olan Fazlullah Esterabâdî olmak üzere Muammalı Mehmed Siyah Kalem ve daha birçok ismi kurgu ile olay örgüsüne bağlıyor. Okuyucuya ilk roman olup olmadığını sorgulatan bu kitapta, okuyucu farklı duygulara kapılıyor.

Yazarın bir diğer eseri olan Türk ve Fransız Ceza Muhakemesi Hukuku’nda Mağdurun Makam Olarak Yeri kitabında, ders notları ve ilgili hukuk çerçevesinde yapılan yorumları akademik bir dille okuyucuya sunuyor. Ders notu ya da yardımcı, temel kaynak olarak hukuk literatüründeki yerini alıyor. Son ve aynı zamanda Gülfem Pamuk tüm eserleri arasında yer alan bir diğer kitap ise Kabahatler Kanunu isimli akademik ders kitabı. Kitabın içeriği ise Kabahat Genel Teorisine Giriş, İdari Yaptırım Muhakemesi, Kabahatler Kanunu Genel Gerekçe, Adalet Komisyonunca Hükümet Tasarısından Çıkartılan Hükümler, Adalet Komisyonunca Hükümet Tasarısına Eklenen Hükümler, 5326 Sayılı Kanuna Ek ve Değişiklik Getiren Mevzuatın veya Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilen Hükümlerin Yürürlüğe Giriş Tarihini Gösterir Liste ve Kabahatler Hukuku Literatürü konularını kapsıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir