Germinal

Germinal; Emile Zola tarafından kaleme alınmış;  eser Natüralist akımın ilk örneklerinden olarak Dünya Edebiyatında yerini almayı başarmıştır. Romandaki etkileyicilik ve direnişin ayak sesleri 30 yıl öncesinden bile Rusya’da çıkacak olan işgalin adeta ayak seslerini duyurmaktadır. Germinal işçi sınıfındaki bütün toplum, işçi sınıfı ve bireylerinin  adeta savunuculuğunu  yapmış;  adalet, eşitlik ve hürriyet  kavramları  adeta  yeniden  anlamlandırılma   fırsatı  bulmuştur.

Germinal Kitabının Konusu: İşçi Sınıfı Hakları Savunuculuğu

Germinal kitabının konusu işçi sınıfı hakları savunuculuğu üzerinde durur. Emekçi ve sermaye sahipleri arasındaki çatışmayı konu alan bu romanda madencilerin,  maden ocakları içinde çıkan grevleri sıkça anlatılmıştır. Emile Zola gerçekçilik bakışına bu romanda büyük bir ivme kazandırırken;   madende çakışan işçilerin içine girerek adeta onları tüm doğallığı ile resmetmeyi başarmıştır. Açlık sınırında yaşayan işçiler, çalışma koşulları ve sömürgecilik anlayışı romanda yoğun bir şekilde Zola tarafından duyum sanarak anlatılmıştır. Germinal işçi sınıfın yaşam koşulları ve aldıkları az ücretle nasıl sömürüldüklerini,canları pahasına geçim zorluklarından dolaylı çalışmak zorunda oldukları emperyal bir çalışma düzenini konu almaktadır. Roman ismini veren Germinal ise; tohum anlamına gelmekte; o dönem işçileri ise bir tohuma benzetilmektedir. Geleceğin inşası ve verim sağlayan başat bir güce benzetilen işçiler yazar tarafından gücü önemsenmezse sermaye sahiplerinin bir hiç olduğunu adeta kanıtlamaktadır.

Germinal romanı okudukça işçi sınıfına olan duyarlılığınız ve çalışmaya biçtiğiniz değer katlanarak ivme kazanacak;  Zola’nın işçi tanımı karşısında sizde olaylara yeni bakış açıları geliştireceksiniz. Germinal’ı okudukça yorum kabiliyetinizi artacak ve işçi sınıfı ve zengin tebaa karşındaki bu eşitsiz tutum, durum ve isyan hareketine   karşı siz de dur  demek isteyeceksiniz. Madendeki işçiler, grevleri, çalışma olanakları ve ayrıcalıklı sınıfın işçi sınıfı üzeride kurduğu sömürge derin bir hassasiyetle kaliteli bir kurgulama yeteneği ile yeniden ayağa kalkmaktadır. Germinal tohum olarak işçi sınıfının ve yaşadıklarının en güzel örneklerindendir. Bağımsızlık duygusu ve sömürgeciliğe karşı direnişin fotoğrafını çekildiği Germinal; Sanayi devrimi ile basım-yayınevi ve okurlarca kalitesi zirvede seyreden bir roman başarısı ivmesi kaydetmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir