Fahim Bey ve Biz

Sosyal bir roman özelliği gösteren Fehim Bey ve Biz Abdulhak Şinasi Hisar tarafından kaleme alınmıştır. Romanın genel olarak omurgasını oluşturan hikâye modeli olan Fahim Bey; gerçekleşmesi zor hayaller pelinde koşmaktadır. Anlam verilemeyen ve toplumca şaşırtılan bir biçimde işlerle uğraştığı; bu olay ve işlere imza attığı için de adı adeta deliye çıkmıştır. Fahim Bey ve biz yeni bir züppe model oluşturması bakımından Türk Edebiyat Tarihi açısından önemli ve yeni bir yerde olmayı başarmıştır.

Konusu Ve Roman Tipolojisi

Bu roman, konusu ve roman tipolojisi açısından oldukça dikkat çekici unsurlardan oluşur. Fahim Bey Bursa eşrafından bir tüccarın oğlu olarak tanınan iyi ve temiz bir insandır. Babası İstanbul’a geldiğinde kendinin  dar boğaza  düştüğünün ve  geçim sıkıntısının anlaşılmaması  için   bir konak kiralamış;  konağın boş  odalarında ise   sabahları kemana  olan sevgisini dile  getirmiştir.    Her anını kemanın sesine sığınmakla bütün üzüntüsünü bertaraf etmesini bilmiştir. Fahim Bey aynı zamanda Londra elçiliğinde görev alan üçüncü kâtibidir. Fahim bey orta halli olan kendisine göre daha sade yaşayan Saffet Hanım ile evlenmiştir.2.Meşrutiyetin ilanından sonra  ‘’ teşebbüs-i şahsi ’’  devlet politikasına uyarak Dışişlerinden de ayrılarak Bursa’da pamuk yetiştiriciliği yapma planları kurmaya başlamıştır. Garip yaşamı ve inandırıcılığının olmaması onun sermaye bulamamsına neden olmuştur.

Hayalde sınır tanımayan Fahim Bey uzun yıllar da şirket kurmayı planlamış fakat zengin olan hayallerini bir türlü gerçekleştirememiştir. Hatta bir idarehane açarak hayali bir şekilde alışverişler yapmaya başlamıştır. Bu uçuk ve gerçek dışı yaşam şekli ve hayal dünyası onun adını toplumca deliye çıkarmıştır. Yaşamı ise gerçekleşemeyen hayaller, kurulamayan şirketlerle son bulmuştur. Planlarını bir türlü hayata geçiremeyen Fahim Bey; Fahim Bey ve Biz romanında adeta hayali biri gibi görülse de gerçek bir tip ve karakter ortaya çıkarmıştır. Onu farklı kılan herkesten farklı ve özgün olması bunun yanında iyi kalpli bir kişi olarak romanda öne çıkarılmasıdır. Fahim Bey ve Biz romanının gerçek başarısı ve modernite kalitesi de işte budur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir