Cezmi – Namık Kemal

Konu

Yazar kitapta genç bir kahramanı ele almıştır. Bu genç kahraman vatanına ve milletine sıkıca bağlıdır. Kitapta vatansever bu gencin savaşta yaptığı kahramanlıklar yazarın kıvrak üslubu ile okuyuculara çok güzel bir şekilde aktarılıyor.

Özet

Ana karakter Cezmi yakışıklı bir şairdir. On altıncı yüzyılda Avrupalılar Amerika’nın her yerini parsellediler ve oranın kaynaklarını kullanmaya başladır. Tüm bunlarla birlikte o sıralarda Kanuni Sultan Süleyman ise bayrağı her tarafta dalgalandırıyordu. Kanuni ölünce yerine Yavuz Sultan Selim geçti. Bunu fırsat bilen İran Safevi Devleti boş bir hayale kapılarak kendilerine kolay bir lokma olarak Osmanlı Devleti’ni görmüşlerdi.

Dönemin sadrazamı olan Sokullu Mehmet Paşa ise bu savaşın hiçbir faydası olamayacağını görüyordu. Bunun üzerine devlet İran seferini başlatması kararına vardı. Ordu Gürcü isyanlarının bastırılacağı söylentisi ile Üsküdar’a kadar geri çekildi. Bunu duyan İran ise askerlerini gönderdi.

Cezmi dinini, milletini, devletini seven arkamdan gelsin diyerek eline kılıcı aldı. Cezmi, atını Derviş Paşa’ya verdi. Derviş Paşa çadıra çekilince Cezmi de hemen tekrardan savaşa koştu. Bu davranışı herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Savaş sonrasında da bu davranışı sebebiyle ödüllendirilmiştir.

Yazar Hakkında Bilgi

Namık Kemal, Türk edebiyatının en önde gelen edebiyatçıların sadece bir tanesidir. Kendisi Tekirdağ’da doğmuştur. Henüz daha iki yaşında iken annesini kaybetmiştir. Bu süreçte Avrupa’yı görme fırsatı bulmuştur. İstanbul’a tekrar döndüğünde ise Fransızcayı öğrenmiştir. Bunun yanı sıra birçok şiir yazmıştır. Şinasi ile de tanışan yazar Tasvir-i Efkâr gazetesinde yazmaya başlamıştır. Yazıları vatansever nitelikte halkın gözünü açacağı için de yazar sürgün edilmiştir. Eserlerinden bazıları şu şekildedir:

  • Vatan Yahut Silistre
  • Gülnihal
  • Akif Bey
  • Kara Bela
  • İntibah

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir