Beyaz Lale – Ömer Seyfettin

Makedonya’da gerçekleşen olaylar, Ömer Seyfettin’in Balkanlarda görev yaptığı yıllardaki yaşadıkları ile birleştirilerek anlatılır. Sınır bölgesindeki tecrübeleri ve yapmış olduğu gözlemlerle de yazmış olduğu hikayelerinde ara sıra aşırı realizme kaçtığı ile karşılaşılır. Açık Hava Mektebi’nde, Efruz Bey karakter yansıması ile alafranga bir hayatı vardır. Bu hayatında Türkçülüğün ve Türklüğün inkar edilmesi ve milli terbiyeye karşıt olmak konuları işlenir. Birinci Dünya Savaşı esnasında memleketinin içinde bulunmuş olduğu durumları ve bunun yanı sıra memleketlilerin durumundaki farklılıkları da oldukça ironi ile kaleme alır. İkinci Meşrutiyet’ten sonra bir gencin farklı olan beklentiler içinde olmasının, batı dünyasındaki fikirsizlikler ve temeli olmayan düşünceleri üzerindeki olumsuz etkileri dile getirilir.

Asabiyetin, insanın başına ne gibi kötü sonuçlar açabileceğini Gurultu hikayesinde kara bir mizah biçiminde ele aldığı görülür. İki milletvekili de meşrutiyet öncesini ve sonralarını karşılaştırır. Meşrutiyetten 30 sene sonrasını hayal eder ve bunu kaleme alır. Yeni rejimden neler beklediğini tahminleri ile ortaya sunar. Aynı vakitte o zamanlardaki tuhaf derecede mal varlığı olan Rıza Tevfik’e karı olan tavırlarını ifade eder. Anadolu efsanelerinden, halk edebiyatından ve folklordan esinlenerek yazan yazar, ele almış olduğu 3 tane nasihatinde de 3 nasihat verir. İrtica Haberi hikayesinde ise 31 Mart olayını konu olarak ele alır. Bu vesile ile de hikaye, biyografik bir nitelik kazanır.


Korkunç Bir Ceza hikayesinde is , karısını bir başkası ile yakalamış olan genç bir adam, ceza vermek amacı ile, uyanık olan külhanbeyini İstanbul’un bir ucundan öteki ucuna kadar sırtında taşır. Yazar, adamın vermiş olduğu bu cezasını mizah amacı güderek kaleme alır. Yazarın en ünlü hikayesi sayılabilecek hikayelerinden birisi de “kaşağı”dır. Yazar bu hikayeyi kaleme alırken çocukluk çağlarına değinirken cennetine sığınır. Aslında kardeşine iftira atan ve bunun yüzünden de kardeşinin ölümüne neden olan çocuk vardır. Bu çocuk vicdan azabı ile yanıp tutuşur. Böylece bir çocuğun dramı anlatılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir