Atatürk’ün Avrasya Devleti- İsmet Bozdağ

Atatürk’ün Avrasya Devleti, İsmet Bozdağ tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Bu eserin konusu ise Orta Asya’da yaşamış olan Türk Milleti halkının Türk Cumhuriyeti’nin altında bir araya gelişini anlatır. Kitabın bölümleri ise 4 ayrı bölüm olarak karşımıza çıkar. Bu bölümleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Giriş
  • Milliyetçilik Akımının Osmanlı İmparatorluğu Üzerindeki Etkileri
  • Atatürk
  • Türkiye – Sovyet Rusya İlişkileri
  • Sonuç

Atatürk’ün Avrasya Devleti Kitabının Bölümleri

Atatürk’ün Avrasya Devleti kitabının bölümleri, 4 ana bölüm olarak karşımıza çıkıyor demiştik. Ancak bu bölümlere bir de sonuç bölümünü eklemek gerekiyor. Buna göre kitabın bölümlerini şu şekilde açıklayabiliriz:

Giriş:

Mustafa Kemal Atatürk, 1900’lü zamanlarda Osman Devleti’nin çökeceğini fark etmiş ve bunu herkesle paylaşmıştır. Ancak Cumhuriyet’in kurulacağının bilgisini henüz kimseye vermemiştir. Bunun bir zamanı olduğunu düşünmüş ve zamanının gelmesini beklemiştir.

Milliyetçilik Akımının Osmanlı İmparatorluğu Üzerindeki Etkileri:

Osmanlı Devleti’nde yaşayan milletler artık Osmanlı Devleti’nden ayrılacakları günü bekliyorlardı. Devletin bölüneceği ve artık biteceği belliydi ancak bu olduktan sonra devamında ne olacaktı? Kim yönetecek ya da nasıl bir yönetim şekli olacaktı? Osmanlı Devleti’nin yerine gelecek olan yönetim milliyetçilik akımlarına uyacak bir şekilde olmalıydı. Yıllar Mustafa Kemal Atatürk bu yönetim şekli ile alakalı düşündü.

Atatürk:

Atatürk’ün Avrasya Devleti kitabının bölümleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu bölümde Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarih boyunca gelmiş geçmiş en üstün yönetimi kurmak istiyordu. Ancak bu fikri kimse ile paylaşmıyor ve yalnızca kendisine ayırıyordu.

Bütçesi olmayan bir devlet vardı. Çok az olan bütçeden Türkiyat Enstitüsünü kurmak için bütçe ayırmıştı. Az bir imkan içerisinde bile ülkesi için gerekli adımları atmak konusunda çekincesi yoktu.

Türkiye- Sovyet Rusya İlişkileri:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün planlarını gizli tutuyordu. Sovyetler Birliği Türk’lerin yapmış oldukları tarihsel adımlardan rahatsız oluyorlardı. Türkiye sağlam bir devler olduğu zaman Sovyetler Birliği’nin zararına olacak adımlar olacaktı. Bir zaman sonra Osmanlı Devleti artık yoktu. Türkiye Cumhuriyetleri Birliği adı altında toplanmış olan bir ülke vardı.

Sonuç:

Atatürk’ün Avrasya Devleti kitabının bölümleri arasında kitabın son kısmını temsil eden bölümdür. Bu bölümde Atatürk’ün artık bütün adımlarını atmasının vakti gelmişti. Bütün adımlarını Türkiyat Enstitüsü aracılığı ile atmaya başlamıştı. Türk Dil Kurumu kuruldu ve halkın dilindeki yabancı kelimelerden kurtulmak istendi. Sadece Türkçe konuşulacak ve Türkçe kelimeler kullanılacaktı. Arap ve Fars kelimeler tamamen ülke sınırları dışına çıkıyordu. Ardından Türk Tarih Kurumu kuruldu. Atatürk Orta Asya Devletleri’ne kadar Türk Devletleri’nin araştırılmasını istedi. Kendisi de bütün araştırmaları büyük bir özenle takip etti. Halk dilini doğru ve zengin bir biçimde kullanmalıydı. Bunların yanı sıra halk kendi tarihini de iyi bir şekilde öğrenmeliydi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir