Ak Dağlar- Ahmet Topal

Konusu

İstanbul’da yaşamını devam ettirmek zorunda olan Kafkas Milleti’ni ele alır. Osmanlı Devleti’nin parçalanma sebeplerini açık bir şekilde anlatır.

Özet

Abdülaziz henüz bir şehzade konumundayken baba olur. Osmanlı Devleti’nde şehzadenin çocuklarının olmaması gerekir. Bu yasak yüzünden Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Kadın Efendi, çocuğu saklar ve öyle bakar. Tavan arasında büyütülen çocuk, tek başına sıkılmasın diye iki tane Kafkas Milleti’ne mensup esir kız çocuğu alınır. Meyyale ve Çeşmidil, Yusuf’la beraber yaşamaya başlarlar. Meyyale evlenecek döneme geldiği zaman Pertevniyal Kadın Efendi’nin isteğiyle Nevres Paşa ile evlendirilir. Nevres Paşa çok yaşlıdır ve bu evlilik uzun sürmez. Meyyale yanlarına geri dönmek zorunda kalır. Üç yıl süresinde mutsuz bir yaşam sürdüren Meyyale, sonrasında Hasan Hilmi Paşa ile evlendirilir. Çeşmidil de Abdülaziz’le bir gece geçirir ve haznedar olur.

Padişah olan Abdülaziz çok güvendiği bazı sadrazam ve paşalar tarafından tahttan indirilir. Abdülaziz Topkapı Sarayı’na götürülmüştür ve ona iyi davranılmaz. Bu duruma katlanamayan Abdülaziz yaşamına son verir. Pertevniyal Kadın Efendi, Abdülaziz’in ölümünden sonra bir konağa kapatılır ve kimseyle görüşmez. Bu sırada Beşinci Murat tahttan inmiş ve yerine Sultan Abdülhamit gelmiştir. Pertevniyal Kadın Efendi’yi esir olduğu konaktan çıkartır ve yanına alır. Abdülhamit, Abdülaziz’e yakın olan herkesi saraydan çok uzak yerlere atar. Hasan Hilmi Bey’de uzak bir yere atanır ve Meyyale ile birlikte taşınırlar. Pertevniyal Kadın Efendi, yakın bir zamanda vefat eder ve bir türbeye gömülür. Meyyale Hanım tayin ve ölümlere dayanamaz. Dört kızı da dahil olmak üzere herkese kötü davranmaya başlar ve bunalıma girer.

Hasan Hilmi Bey Sivas’ta gizlice evlenir. Hayriye Hanım’la olan evliliği, Meyyale Hanıma birisi tarafından mektupla iletilir. Meyyale Hanım sinirlenerek çocuklarıyla birlikte Sivas’a gider ve hayatı Hasan Hilmi Bey’e dar eder. Hayriye Hanım gebedir ve doğumuna az bir zamandır. Ancak Hasan Hilmi Bey doğumu göremeden kalp krizi geçirerek yaşamını kaybeder. Bu olayın ardından Meyyale Hanım’ı sorumluluk duygusu kaplar ve dayanamaz. On altı yıl sonunda kimseye gülümsemeden bu dünyadan göçer.

Ana Fikri

Karmaşık olaylarla dolu bir yaşam ve kötü bir kalp, mutsuzluk getirir.

Kitaptaki Olayların Ve Şahısların Değerlendirilmesi

Abdülaziz: O dönemdeki Osmanlı Devleti’nin tahtında olan kişidir.

Yusuf İzzettin: Abdülaziz’in ilk çocuğu.

Meyyale: Pertevniyal Kadın Efendi’nin evlat edindiği kız çocuklarından birisidir.

Hasan Hilmi Bey: Osmanlı Devleti dönemindeki Sivas’a atanan vali.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir